Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Kişinin hayatını kaybetmesi halinde yakınlarına miras bırakacağı hak ve borçlarının kimler arasında paylaştırılması gerektiğini belirleyen resmi belgedir. Noterden veraset ilamının alınabilmesi için; talep eden kişinin ölen kişiyle mutlaka arasında soy bağının olması gerekir. Aksi takdirde sulh hukuk mahkemelerine başvurularak veraset ilamının mahkeme yolu ile çıkarılması gerekmektedir. Noter tarafından çıkarılan veraset ilamının sorunlu olduğu düşünülüyorsa yani paylaştırmada sorun olduğu düşünülüyorsa da sulh mahkemesine başvurmak gerekmektedir. sulh mahkemesi bu durumda veraset ilamını inceler.


Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamı başvurusu nereye yapılır?

Veraset ilamı alabilmek içim sulh hukuk mahkemeleri ya da noterlere başvuru yapılabilir.

Veraset ilamı için gerekli belgeler nelerdir?

  • Ölüm belgesi

  • Nüfus kayıt Örneği

  • Veraset ilamı istemi içeren dilekçe

Veraset ilamı ücreti nedir?

Veraset ilamı ücreti her yıl değişiklik gösterebilmektedir. Noterden alınacak veraset ilamlarının 2019 yılı ücreti 136,00 TL’dir.

Veraset ilamı çıkarma süresi nedir?

Veraset ilamı almak için belirlenmiş bir süre kısıtlığı bulunmuyor. Veraset ilamına itiraz edilmediği sürece ilam geçerlidir.

Veraset ilamı kaç günde çıkar?

Noterden talep edilen veraset ilamı aynı gün verilirken, sulh hukuk mahkemesinden talep edilen veraset ilamı duruşma açılmaması halinde yaklaşık bir hafta içerisinde verilmektedir. Lakin; özel durumlarda duruşma açılabilmekte ve süreç oldukça uzayabilmektedir.

Veraset ilamının reddedilmesi nedir?

Ölenin mirasçılarından olduğu halde mirasçılık belgesinde (veraset ilamında) ismi gösterilmemiş veya mirasçılık belgesinde (veraset ilamında) gösterilen mirasçılardan bir veya bir kaçının ölenle ilgisi bulunmadığı hallerde, her ilgili, mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) iptaline karar verilmesini mahkemeden isteyebilir. Veraset davaları bahsinde açıklandığı üzere, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) aksi sabit oluncaya kadar geçerli bulunduğundan, aksi ne zaman ispatlanabilirse o zaman iptal edilebilir.

Reddi miras nedir ve nasıl yapılır?

Mirasın reddi, diğer bir deyişle reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir. İki şekilde gerçekleşir.

  • Mirasın Gerçek Reddi Buna göre miras bırakanın ölümünden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren üç aylık süre içinde mirasın reddi talebinde bulunması gerekir. Bu ret talebi sulh hakiminin taktir yetkisi olmadan tescil edilir.

  • Mirasın Hükmen Reddi Miras bırakanın ölümü tarihinde ödemeden aczi açıkça belli ve resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Mirasın hükmi reddi şartları şunlardır: – Miras bırakanın ölümü anında borçlarını ödemekten aciz durumda olması ve ödemeden aczinin açıkça belli olması, – Ya da borçlarını ödemeden aczinin resmen tespit edilmiş olmasıdır. Yetkili mahkeme takipte bulunan davalı tereke alacaklısının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir.

6 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör